El bosc es regenera després de l'incendi a La Pobla de Montornès i Bonastre

2017-07-20 18:51

Tot passejant per les afores de La Pobla de Montornès podem veure part dels seus boscos calcinats i ennegrits pel pas del foc el juliol de l'any passat. Durant aquest temps la natura ha fet el seu camí i la regeneració s'ha obert pas a través de la destrucció. Les pinyes dels pins blancs van esclatar amb les altes temperatures i van expulsar amb força les seves llavors per a regenerar-se encara que l'arbre morís en l'incendi. Aquesta és l'estratègia dels pins seròtins que formen part de les zones replantades de les nostres contrades. Per altra banda es troben les alzines, que no tenint llavors per deixar anar, esdevenen prou fortes com per no morir en l'incendi i rebrotar de les seves propies cendres, com si de l'au Fènix es tractés. Els petits brots que surten de la soca o del tronc, a poc a poc van reverdejant les parts calcinades, fins que en pocs anys l'aspecte torna a ser el mateix d'abans. El cas del pi pinyoner és un altre dels que s'adapten al foc, però en aquest cas, amb no tant èxit com les espècies anteriors, ja que si el tronc no és prou gran com per subsistir al foc, les seves llavors poden ser depredades per la fauna, degut al seu atractiu proteínic, i en sortiran ben pocs de nous pinyoners.

L'incendi de La Pobla de Montornès i Bonastre, va deixar un paisatge assolat, però que es va regenerant a bon ritme. Ara, és el bosc que volem? Ens hem de preguntar diverses qüestions: volem la densitat que es preveu que serà alta per a fer d'aquest un bosc amb arbres més petits i vulnerables a plagues, enfermetats o més incendis? No podríem restaurar els nostres boscos, aprofitant aquests incendis, per a reforestar amb alzines que s'adapten millor a aquests ambients, al foc, i donen una fusta de major qüalitat? No podem ajudar al bosc a estar en equilibri i a ser més divers plantant més pins pinyoners i alzines, per a que el bosc produeixi pels seus propietaris i també sigui més favorable paisatgísticament i socialment? Quins boscos volem, uns que no produeixen res i estan abandonats o uns que estiguin en equilibri i a més serveixin per al gaudi de tothom?

    Els arbustos creixen per donar suport al bosc que creixera.

    Aqui veiem els pins com creixen

    Aqui especialment es necessita una replantació, tot i que hi hagi alguns petits plançons de pi blanc.

    La fusta apilada i seca espera ser treta del bosc per les maquines forestals

    Una olivera que ha rebrotat de tronc

    Una alzina regenerada en gran part pels seus rebrots de soca i capçada. Aquesta es l'especie més ben adaptada als incendis!!

    D'una soca totalment cremada ja en surten els rebrots vigorosos

    La nostra palmera mediterrània també rebrota!! El margalló també reneix!

    Una densitat massa elevada farà un bosc impenetrable, amb excessiva competència i arbres febles.

    És necessària una tasca silvícola d'aclarida per a fer el bosc més sostenible i productiu tant paisatgística com econòmicament.

    Al peu d'un pinyoner creixeran pins blancs i ell desapareixerà. S'empobreix el bosc d'aquesta manera si no es replanten els pinyoners.

   Un arbust vigoros alimenta les caragolines davant d'un rebrot de soca d'una alzina ennegrida pel foc.