Nova densificació a Mas Barbat

2019-01-19 01:21

S'han plantat 35 alzines. Hem fet anar el mototaladre, com sempre, i ha respost molt bé. L'Ainhoa s'ha tret el carnet de gran plantadora per fi!